PRIVACY VOORWAARDEN

Het “soort” persoonlijke gegevens van de koper zullen worden beperkt tot datgene dat Femeg noodzakelijk acht voor het afleveren van de producten, facturering en andere verplichtingen voortkomend uit de overeenkomst. 

De persoonlijke gegevens worden verzameld om de bestelling van de koper af te kunnen leveren. In geval van twijfel zal een bestelling telefonisch worden geverifieerd teneinde nakoming, inbegrepen facturering, door Femeg mogelijk te maken. De adresgegevens zijn bestemd voor de vervoerder van de overeengekomen zaken, om zorg te dragen voor de juiste aflevering. Nadat de zaken zijn afgeleverd en de koper zijn verplichtingen heeft voldaan, worden de persoonsgegevens vernietigd en blijven slechts die gegevens bewaard, die voor de boekhouding van shop.guanokalong.nl winkel van belang zijn. Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Femeg heeft alleen inzicht in de persoonlijke gegevens, die worden verzonden via de reguliere e-mail. Uitsluitend medewerkers van Femeg hebben toegang tot deze gegevens. De koper kan de bij Femeg de door haar verstrekte gegevens opvragen en/of wijzigen.